بارگذاری نسخه های همراه بانک

عبارت زیر را وارد نمایید

نسخه همراه بانک سپه (پاییز 1400)

کیو آر اندروید کیو آر اندروید کیو آر آیفون کیو آر آیفون

.پیشنهاد می گردد پیش از دانلود نرم افزار همراه بانک، راهنمای نصب زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

راهنما

(IOSنسخه) :پس از نصب همراه بانک در صورت وجود مشکل مراحل زیر راطی کنید

«General» .وارد تنظیمات گوشی خود شده و این گزینه را انتخاب کنید

«VPN & Device Management».وارد این بخش شوید

«Ton***k Inc» .این گزینه را انتخاب کنید

«Trust Ton***k Inc » .این عبارت را لمس کنید

«Trust» .در انتها این دکمه را بزنید